DAMMBINDNING UNDER HÖGTRYCK MINSKAR MÄNGDEN PM10-DAMM, SOM ÄR FARLIGT FÖR ANDNINGEN, MED 52 % JÄMFÖRT MED TRADITIONELLA LÖSNINGAR

Effektiviteten av dammbindningen under högtryck som utvecklats av Snowek Oy och Dynaset Oy är nu bevisad officiellt. Under fälttester som utfördes av Yrkeshögskolan Metropolia och Snowek Oy kunde man under borstningen med dammbindning under högtryck minska mängden PM10-damm, som är skadligt för andningsorganen, med 52 % i luften jämfört med bevattningen under traditionell borstning.

Testerna utfördes med Snowek Oy:s K150-borstanordning, som hade utrustats för dammbindning under högtryck samt med två sidoborstar och en tvättpistol. Även ett traditionellt bevattningssystem installerades i borstanordningen. Med borstanordningen borstades en i tre lika långa avsnitt indelad teststräcka utan bevattning, med traditionell bevattning och med dammbindning under högtryck. Forskargruppen vid Yrkeshögskolan Metropolia mätte mängden damm under borstningen, mängden damm efter borstningen och vägytans reningsgrad med hjälp av fordonet Nuuskija, som konstruerats för ändamålet.

Resultaten som man fick under testerna visar att dammbindningen under högtryck minskar mängden PM10-damm, som är farligt för andningsorganen, med 52 % jämfört med traditionell bevattning och med 82 % jämfört med borstning utan vatten. Utöver detta visade de tester av luftkvaliteten som gjordes två timmar efter borstningen att stoftkoncentrationerna även stannar på en lägre nivå när man använt dammbindning under högtryck i samband med borstningen.

Mer information om de utförda testerna ges av:

Snowek Oy:s verkställande direktör Antti Myllärinen, tfn 040 773 0125, antti.myllarinen@snowek.fi, samt Snowek Oy:s produktutvecklingsdirektör Jaakko Happonen, tfn 044 709 8222, jaakko.happonen@snowek.fi

 

Metropolia_20130827 – resultat