Korkeapainepölynsidonta vähentää hengitykselle vaarallista PM10 – pölyä 82 %

Snowek Oy:n ja Dynaset Oy:n kehittämän korkeapainepölynsidonnan tehokkuus on nyt virallisesti todistettu. Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Snowek Oy:n tekemissä kenttätesteissä harjauksen aikaisen, hengityselimille haitallisen PM10 – pölyn määrää ilmassa pystyttiin korkeapainepölynsidonnalla pienentämään 82% ilman vettä suoritettuun harjaukseen verrattuna. Vastaavasti pölyäminen pieneni 52 % perinteiseen harjauksen aikaiseen kasteluun verrattuna.

Testit suoritettiin K150-harjalaitteella, joka oli varustettu korkeapainepölynsidonnalla, kahdella sivuharjalla sekä pesupistoolilla. Harjalaitteeseen asennettiin myös perinteinen kastelujärjestelmä. Harjalaitteella harjattiin kolmeen yhtä pitkään osaan jaettua testipätkää ilman vesikastelua, perinteisellä kastelulla ja korkeapainepölynsidonnalla. Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkijaryhmä mittasi harjauksen aikaista pölyämistä, harjauksen jälkeistä pölyn määrää sekä tienpinnan puhdistumista tarkoitukseen rakennetun Nuuskija-auton avulla.

Testeistä saadut tulokset osoittavat, että korkeapainepölynsidonta vähentää hengityselimille vaarallisen PM10 – pölyn määrää ilmassa 52 % perinteiseen kasteluun verrattuna ja 82 % ilman vettä suoritettuun harjaukseen verrattuna. Lisäksi kahden tunnin jälkeen harjauksesta otetut ilmanlaatutestit osoittivat, että pölypitoisuudet myös pysyvät alhaisemmalla tasolla, kun harjauksen yhteydessä on käytetty korkeapainepölynsidontaa.

Lisätietoja suoritetuista testeistä antavat:

Snowek Oy:n toimitusjohtaja Antti Myllärinen, p. 040 773 0125, antti.myllarinen@snowek.fi
Snowek Oy:n tuotekehitysjohtaja Jaakko Happonen, p. 044 709 8222, jaakko.happonen@snowek.fi

 

Testiraportti:

Metropolia_20130827 – tulokset