Ratkaisut

Maailman johtavat ratkaisut tehokkaaseen katujen puhdistukseen

Snowek on pölynsidonnan edelläkävijä. Yhtiö toi ensimmäiset katupölyongelman ratkaisevat korkeapainepölynsidontajärjestelmät markkinoille jo vuonna 2012 ja on siitä asti kehittänyt laitteita jokakeväisen katupölyongelman poistamiseksi.

Vuonna 2016 esitellyn Trombian myötä katupölyongelman poistoon on tarjolla myös vedetön ratkaisu. Molempien ratkaisujen ominaisuudet ja soveltuvuudet on kuvattu alla.

TROMBIA - puhdistusmenetelmä

Trombia on täysin uudenlainen kaupunkialueiden, teollisuuspihojen sekä erikoiskohteiden kuten sairaaloiden ulkoalueiden puhtaanapitoon tarkoitettu puhdistusmenetelmä. Trombia-puhdistuksen teho perustuu mekaanisen lian irrotuksen ja suljetulla kierrolla toteutetun imuilman yhteistehoon. Maailmanlaajuisesti patentoitu Trombia-järjestelmä mahdollistaa tehokkaan puhdistustuloksen ja markkinoiden johtavan kustannustehokkuuden aluepuhdistuksessa, jossa hienon PM2,5/PM10 pölynpoisto on tehtävä karkean puhdistuksen yhteydessä.

Itsekulkevien lakaisukoneiden korvaaja

Trombia on parhaimmillaan kaupunkien ja teollisuuden ylläpitosiivouksessa. Trombian puhdistuskyky on todettu Euroopan lakaisukonetesteissä markkinoiden johtavaksi menetelmäksi poistaa hienoin pölyaineista asfaltoiduilta pinnoilta. Samanaikaisesti Trombian pölynhallinta on sertifioitu markkinoiden korkeimpaan 4-tähden PM2,5 sertifikaatin mukaiseen kategoriaan. Merkittävä ero Trombia-menetelmässä on hienon pölyn puhdistusleveys. Trombia-lakaisukoneissa sekä karkean että hienon aineksen puhdistus tehdään 2,2 metrin työleveydeltä ja täten saavutetaan jopa 4-kertainen hienon pölyn puhdistustehokkuus verrattuna normaaleihin 60cm-100cm imusuulakkeella varustettuihin lakaisukoneisiin. Lisäksi liiallisen hiekoitushiekan siivoaminen onnistuu vedettömyyden ansiosta myös talviaikaan, koska kadunpintaa ei kastella vaan pölynhallinta perustuu syklonimenetelmään.

Trombia tarjoaa kunnossapitoammattilaisille mahdollisuuden hyödyntää talvikäyttöä varten hankittuja pyöräkuormaajia ympärivuotisesti ja samalla säästää investoinneissa, koska Trombialla pystytään suorittamaan samat työtehtävät kuin itsekulkevilla lakaisukoneilla.

Lisätietoja Trombiasta löytyy tuotesivuilta: www.trombiaglobal.com

Korkeapainepölynsidonta

Korkeapainevesisumuun perustuva pölynsidonta mahdollistaa pölyämättömän harjauksen sekä aiempaa paremman harjaustuloksen perinteisiin kastelujärjestelmiin verrattuna. Järjestelmän teho perustuu 60-150 baarin paineella ruiskutettavaan hienojakoiseen vesisumuun. Vesisumu ei kastele harjattavaa pintaa ja sitoo tiepölyä tehokkaasti.

Pölynsidontajärjestelmä - tutkitusti tehokas

pölynsidontaSnowek Oy:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteiset kenttätestit elokuussa 2013 osoittivat, että korkeapainepölynsidonta vähentää harjauksen aikaisia hengitykselle vaarallisia PM10 pölypäästöjä 52% perinteiseen ruiskutus-kasteluun verrattuna. Ilman vettä suoritettavaan harjaukseen verrattuna pölypäästöt vähenevät korkeapaine-pölynsidonnalla huimat 82%. Lisätietoa tutkimuksesta löytyy täältä.

Pölynsidonta saatavana kaikkiin perinteisiin harjalaitteisiin

Jokainen Snowek harjalaite voidaan varustella korkeapainepölynsidonnalla. Pölynsidonta-järjestelmän hyödyt tulevat esille yhtälailla keräävässä harjalaitteessa kuin avoharjassakin: pölyämätön harjaus, vähäinen veden kulutus ja mahdollisuus harjata myös pienellä pakkaselle ovat ominaisuuksia jotka löytyvät kaikista Snowek harjalaitteista.

Haitallisen PM10-pölyn määrä ilmassa harjauksen aikana (Laitteena K150 keräävä harja)

Taulukko nettisivuille
Metropolia-Ammattikorkeakoulu 2013: Mittaukset suoritettiin TEOM:lla (Tapered Element Oscillating Microbalance, Series 1400A, Thermo Scientific)

 

 

Lumitöitä tehostavat ratkaisut

Urakkasopimusten osuus lumityöurakoista kasvaa jatkuvasti. Työn teettäjät haluavat säästää kustannuksista, ja tämä luo työn tekijöille tehokkuus- sekä kustannuspaineita. Snowek tarjoaa useita mahdollisuuksia työn tehostamiseen tarjoamalla markkinoiden tehokkaimpia lumiauroja.

U-aurat, markkinoiden tehokkain tapa aurata ja kuljettaa lunta

Snowek U-aurat on suunniteltu suurten alueiden tehokkaaseen puhdistukseen. U-auralla voidaan siirtää suuri määrä lunta yhdellä kertaa ja lisäksi siipien yksinkertainen ohjauslogiikka mahdollistaa auran alueauramaisen käytön. U-auran monipuolisuus mahdollistaa 2,5-kertaisen työtehon alueauraan ja 1,6 kertaisen työtehon nivelauraan verrattuna.

  Alueaurat
Alueaurat
Nivelaurat
Nivelaurat
U-aurat
U-aurat
Työtavat 1 2 3
Sopivuus Alemman luokan maantiet, metsäautotiet, taajamat, pyörätiet Pihat, parkkipaikat, teollisuuspihat, metsäautotiet, lyhyet tieosuudet Kaupunkikeskustat, parkkipaikat, lentokentät, kauppojen pihat, teollisuusalueet, satamat
Tehokkuus

 x 1

 x 1,6

x 2,5

Aiempaa turvallisemmat alueaurat

Alueaurat ovat kustannustehokkaita lumityövälineitä alemman luokan teiden sekä jalankulkuväylien kunnossapitoon. Aurojen ongelmana on kuitenkin perinteisesti ollut niiden peruskoneelle ja kuljettajalle aiheuttamat turvallisuusriskit törmäyksien yhteydessä.

Snowek Oy onkin kehittänyt ja patentoinut ratkaisun, jossa auran koko siipi liikkuu joustokelkan varassa taakse ja ylöspäin tilanteessa jossa aura kohtaa esteen. Ratkaisun hyödyt ovat merkittäviä:

  • Aura väistää esteen nopeasti, jolloin onnettomuusriksi pienenee selvästi perinteisiin ratkaisuihin verrattuna
  • Auraa voidaan painattaa alaspäin auratessa. Tällöin jousikelkka kiristyy ja aura ei pompi kovassakaan vauhdissa. Silti aura pystyy väistämään esteet
  • Joustokelkan rakenne on yksinkertainen ja helppohuoltoinen. Tämän vuoksi alueauran hinta pysyy matalana.

joustokelkka
Joustokelkan toiminnan perusperiaate