Lösningar

Lösningar för dammfri rengöring av gator

Snowek är pionjär inom dammbindning. Företaget kom ut på marknaden med de första systemen för högtrycksdammbindning som löser problemet med gatudamm redan år 2012 och har sedan dess utvecklat utrustning för att avlägsna de problem som varje vår uppstår med gatudamm.

Trombia som presenterades våren 2015 erbjuder nu även en vattenfri lösning. Båda lösningarnas egenskaper och lämplighet beskrivs nedan.

TROMBIA-systemet

Trombia är en helt ny typ av arbetsmaskin för renhållning av stadsområden, industrigårdsplaner samt specialobjekt såsom utomhusområden vid sjukhus. Trombia-rengöringens effekt bygger på den gemensamma effekten av mekanisk borttagning av smuts och inloppsluft som skapas med en slutet cirkulation. Det patenterade Trombia-systemet möjliggör effektiva rengöringsresultat utan skadligt PM10-damm.

Ersättare för självgående sopmaskiner

Förutom för uppsamling av sand passar Trombia utmärkt för uppsamling av skräp som människor lämnar efter sig och löv. Dessutom kan man även städa upp överflödig sandningssand under vintern tack vare att maskinen är vattenfri.

Trombia erbjuder underhållsproffs möjlighet att dra nytta av hjullastare som har skaffats för vinterbruk året om och samtidigt spara på investeringarna, eftersom man med Trombia kan utföra samma arbetsuppgifter som med självgående sopmaskiner.

Mer information om Trombia finns på produktsidorna: www.snowek.fi/tuotteet/trombia?lang=sv

  • Snowek Trombia är en vattenfri lösning för rengöring av gator när de är isfria
  • Trombia rengör gatorna torra utan skadliga PM10-dammutsläpp, även vid köldgrader.

FÖRMÅNER MED TROMBIA:

  • Dammfritt
  • Utmärkt rengöringsresultat
  • En arbetseffekt utan motstycke
  • Kostnadseffektivitet

Högtrycksdammbindning

Dammbindning med högtrycksvattendimma möjliggör dammfri borstning och bättre sopresultat än tidigare jämfört med traditionella bevattningssystem. Systemets effekt är baserad på finfördelad vattendimma som sprejas ut under ett tryck på 60-150 bar. Vattendimman väter inte ytan som sopas och dimman binder effektivt vägdammet.

Dammbindningssystemet - bevisat effektivt

pölynsidontaFälttester som Snowek Oy och Yrkeshögskolan Metropolia utförde tillsammans i augusti 2013 visade att dammbindningen under högtryck minskar mängden PM10-dammutsläpp, som är farliga för andningen, under borstningen med 52 % jämfört med traditionell vätning genom besprutning. Jämfört med borstning som görs utan vatten minskar dammbindningen under högtryck mängden dammutsläpp med svindlande 82 %. 

Dammbindning finns att få till alla traditionella borstanordningar

Snoweks alla borstanordningar kan utrustas för dammbindning under högtryck. Nyttan av dammbindningssystemet framträder lika väl med uppsamlande borstanordningar som med sopvalsar: dammfri borstning, minimal vattenåtgång och möjligheten att borsta även om det är några minusgrader är egenskaper som finns i Snoweks alla borstanordningar.

Mängden skadligt PM10-damm under borstning (K150 uppsamlande borste)

Taulukko nettisivuille

Metropolia-Yrkeshögskola 2013. Mätningarna utfördes med TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance, Series 1400A, Thermo Scientific)

 

 

Lösningar som effektiverar snöröjning

Andelen entreprenadavtal inom snöröjningsarbeten ökar ständigt. De som beställer arbetet sparar på kostnader och det här skapar press för arbetsutförarna gällande effektivitet och kostnader. Snowek erbjuder flera olika möjligheter för att effektivera arbetet med snöplogar som är bland de mest effektiva på marknaden.

U-plogar, marknadens mest effektiva sätt att ploga och transportera snö

Snoweks U-plogar är planerade för effektiv rengöring av stora områden. Med U-plogen kan man förflytta stora mängder snö på en gång och bladens enkla styrlogik gör att man dessutom kan använda plogen för plogning av områden. U-plogens mångsidighet gör det möjligt att öka arbetseffektiviteten med 2,5 gånger jämfört med snöplogar och 1,6 gånger jämfört med vikplogar.

  Diagonalplogar
Alueaurat
Vikplogar
Nivelaurat
U-plogar
U-aurat
Arbetssätt 1 2 3
Lämplighet Nedre klassens landsvägar, skogsbilvägar, tätorter, cykelvägar Gårdsplaner, parkeringsplatser, industrigårdsplaner, skogsbilvägar, korta vägsträckor Stadskärnor, parkeringsplatser, flygplatser, affärers gårdsplaner, industriområden, hamnar
Effektivitet

 x 1

 x 1,6

x 2,5

Säkrare snöplogar än tidigare

Snöplogarna är kostnadseffektiva snöröjningsredskap för underhåll av nedre klassens vägar och gångvägar. Problemet med plogarna har dock brukat vara säkerhetsrisker som orsakats för basmaskinen och föraren i samband med kollisioner.

Snowek Oy har därför utvecklat och patenterat en lösning där hela plogens vinge fäst i den flexibla släden rör sig bakåt och uppåt i situationer där plogen träffar ett hinder. Fördelarna med lösningarna är betydande:

  • Plogen väjer snabbt för hindret, vilket gör att olycksrisken minskar synbart i jämförelse med traditionella lösningar
  • Plogen kan sänkas nedåt under plogningen. Då spänns den fjädrade släden och plogen studsar inte ens i hög hastighet. Ändå kan plogen väja för hindren
  • Den flexibla slädens konstruktion är enkel och lätt att underhålla. Därför hålls priset på snöplogen nere.

joustokelkka